Møte om laksen i Tysseelva
Map Unavailable

14. nov
18:00


Orienteringsmøte om laksen i Tysseelva si framtid ved Gry Walle frå fylkesmannen i Hordaland.
Torsdag 14.11 kl. 18.00 på kommunehuset på Tysse.
Grunneigarar og fi skerettshavarar blir særskild oppmoda om å møta.
Samnanger Jeger- og fiskerlag