Laurdagsgraut
Map Unavailable

09. nov
13:00 - 15:00


Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten sin på Nesodden den 9. november.
Eit treffpunkt med litt avkopling. Det vert ikkje anna program. Saft og kaffi skal gjera drøsen varm.
Serveringa er gratis!
Tilbodet er ope mellom kl 13 og 15.
Arr. S.M.