Laurdagsgraut
Map Unavailable

12. okt
13:00 - 15:00


Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten sin på Nesodden den 12. oktober.
Eit treffpunkt med litt avkopling. Det vert ikkje anna program.
Saft og kaffi skal gjera drøsen varm.
Serveringa er gratis!
Tilbodet er ope mellom kl. 13 og 15. Arr.: SM