Laurdagsgraut
Map Unavailable

12. jan
13:00 - 15:00


Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten sin på Nesodden den 12. januar. Eit treffpunkt med litt avkopling. Det vert ikkje anna program. Saft og kaffi skal gjera drøsen varm. Serveringa er gratis!