Kyrkjelydshelg
Map Unavailable

16. feb - 18. feb
0:00


Stad:  Wallemtunet.
Fre.: Ope for dei som vil frå kl.18. Ingen program denne dagen, berre spel, prat og kos.
Laur.-søn: Innkvartering kl. 12.00. Temasamling v/ Svein Høysæter, vinteraktivitetar, god mat, kro, skitur, prat, leikar, gudsteneste.
Påmelding til kyrkjekontoret innan 11.feb.
Meir info. på heimesida: samnanger.kyrkja.no eller Samnanger kyrkje si facebook-side