Israelsmøte
Map Unavailable

19. sept
19:00


i Tysse bedehus torsdag 19. sept kl 19.00 v/Per Braaten:
Israels kommende møte med Jesus, Messias.
Sang av Sven-Tore Kulleseid. Kollekt.
Arr. Ordet & Israel