Frivilligsentralen – samarbeidsmøte
Map Unavailable

14. feb
19:00 - 21:00


Invitasjon til møte
om samarbeid mellom
frivillige lag og kommunen
Me ønskjer å invitera leiar eller ein annan
representant frå kvart lag til felles møte i
Høgspent’n/biblioteket på Bjørkheim,
torsdag 14. febr. kl. 19. – 21.
– Arbeid med Frivilligerklæringa.
– Informasjonsbrosjyre om fritidsaktivitetar i Samnanger
– Fritidsmesse.
Samnanger frivilligsentral