Eldrekafé på Samnangerheimen
Map Unavailable

30. okt
14:00


Samnangerheimen og eldrerådet startar eit prøveprosjekt med treff for heimebuande i kommunen.
Her får du eit varmt måltid mat i felleskap med andre.
Onsdag 30.10.19 kl. 14.00
Onsdag 13.11.19 kl. 14.00
Onsdag 04.12.19 kl. 14.00
Pris kr 130,-
Transport: De vert henta i heimen.
Påmelding innan måndag i same veke.
Tlf: Solveig K. 48 12 46 48
Me håpar mange vil nytta seg av dette tilbodet.
Velkomen!