Basar
Map Unavailable

17. feb
17:00


i Nordbygda ungdomslag søndag 17. feb kl. 17.
Stad: Nordbygda Grendahus
Leiken dansar og det vert sal av kaffi og kaker.
Gevinstar vert mottekne med takk, og kan leverast til
Anja Tysseland. Håpar mange vil ta søndagskaffi en i grendahuset.