17. mai på barneskulen
Map Unavailable

17. mai
11:00


11.00 Program ved Samnangerheimen. Andakt v/ Julie Langeland Vevle. Innslag v/ skulemusikken og leikarringen
11.45 Oppstilling til folketog
12.00 Salutt og folketog
12.30 Samnanger barneskule:
Skulemusikken spelar, hurrarop-kåring.
Sal av mat, tombola
13.00 Leikar
14.00 Underhaldning i gymsalen
Innslag av kulturskulen og 6.klassane
Tale v/Ida Johannne Aadland
14.45 Leikar ferdig
15.15 Premieutdeling
16.00 Slutt for dagen
Velkommen!
17. mai-komiteen 2019